Kącik logopedyczny

ROZWÓJ MOWY DZIECKA
Język jest podstawowym środkiem porozumienia się między ludźmi. Prawidłowy rozwój mowy jest więc równie ważny jak odżywianie. Wady wymowy nie tylko opóźniają rozwój umysłowy, mogą one kształtować pewne ujemne cechy osobowości, tj. nieśmiałość, zamykanie się w sobie, podejrzliwość, poczucie mniejszej wartości. Utrudniają naukę, a niekiedy wręcz ją uniemożliwiają. Dzieci z wadami wymowy mają utrudniony kontakt z ludźmi, unikają załatwiania wielu spraw. Wady nieleczone pogłębiają się z wiekiem i coraz bardziej wyobcowują człowieka ze społeczeństwa.

WADY WYMOWY
O wadach mówimy wtedy, gdy wymowa odbiega od normy fonetycznej, ogólnie przyjętej w danym języku. Zaburzenia te obejmują szeroką gamę odchyleń od normy, poczynając od drobnych nieprawidłowości w wymawianiu poszczególnych głosek aż po ciężkie wady, które utrudniają kontakt z otoczeniem i powodują złe przystosowanie się jednostki do życia społecznego.
Rodzicom być może trudno stwierdzić czy ich własne dziecko ma już jakąś wadę wymowy czy może jeszcze ma „prawo” mówić niewyraźnie. Zawsze istnieje możliwość konsultacji z logopedą, aby rozwiać wątpliwości. Ale jest  też bardzo ważna rzecz, o której należy pamiętać. Jeżeli istnieją jakiekolwiek trudności w wymowie dziecka, zawsze można poświęcić dziecku 10minut dziennie i wykonywać proste ćwiczenia buzi i języka. Tak niewiele wystarczy, żeby usprawnić aparat artykulacyjny swojej pociechy. A jeśli takie ćwiczenia będą wykonywane wspólnie i sumiennie to również Rodzice przekonają się o tym jak skutecznie wpływają one na poprawę jakości ich własnej wymowy oraz dykcję. Dlatego proszę się nie zrażać, nie zniechęcać tylko zorganizować miejsce przed dużym lustrem i zacząć najlepiej już dziś!!! To takie proste, a efekty…..? Sami zobaczycie, proszę tylko nie oszukiwać. Proszę sobie wybrać po 2-3 ćwiczenia z każdego rodzaju i do dzieła.

Mamo! Tato! Ćwicz ze mną, chcę ładnie mówić.

Ćwiczenia oddechowe

Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne