Rada Rodziców

RADA RODZICÓW – rok szkolny 2016/2017

Przewodnicząca: Ilona Stanisławczyk
Zastępca: Barbara Potok
Sekretarz: Anna Jurek
Skarbnik: Agnieszka Srebro