Rada Rodziców

RADA RODZICÓW – rok szkolny 2017/2018

 

Przewodnicząca:  Monika Kita

Z-ca przewodniczącego:  Judyta Cichoń

Skarbnik:  Beata Steindel

Sekretarz:  Bożena Mazurkiewicz