Koncepcja przedszkola

                 Ochronka jest placówką wyróżniającą się stuletnią tradycją. Koncepcja pracy oparta jest na myśli pedagogicznej założyciela Zgromadzenia bł. Edmunda Bojanowskiego. Najważniejszymi założeniami pracy Przedszkola jest integralne wychowanie w odniesieniu do chrześcijańskiego systemu wartości. Ochronka kładzie nacisk na kształtowanie osobowości wychowanków poprzez wprowadzanie ich w świat wartości moralnych, społecznych i kulturalnych.

                 Koncepcja pedagogiczna bł. Edmunda Bojanowskiego uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości dziecka w danym okresie rozwoju. Zwraca uwagę na dużą wartość zabawy u młodszych dzieci i jednocześnie w miarę wzrastania dziecka, potrzebę wprowadzania coraz większej ilości zajęć praktycznych i dydaktycznych.

                  Ochronka zapewnia każdemu dziecku odpowiednie warunki do rozwoju samodzielności, uzdolnień, możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Właściwe miejsce zajmuje tutaj dialog z Rodziną i środowiskiem życia dziecka. Przedszkole poprzez szereg działań przyczynia się do integracji Rodzin i lokalnej społeczności.