Rekrutacja

Informujemy, że po 25 marca przedszkole będzie się kontaktowało telefonicznie ze wszystkimi, którzy złożyli karty zgłoszeniowe.

 

 

REKRUTACJA

Na wolne miejsca w przedszkolu w pierwszej kolejności przyjmuje się:

1) Rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola;

2) Dzieci obojga rodziców pracujących;

3) Dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych oraz znajdujących się w szczególnej potrzebie.