Program

PROGRAM:

„Program wychowania przedszkolnego wg koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego, został napisany przez Siostry Ochroniarki ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich. Podstawą do jego skonstruowania stała się działalność bł. Edmunda, który jest Założycielem Zgromadzenia. Program ten jest zgodny z nową podstawą programową i spełnia wszystkie warunki określone w Rozp. M.E.N. z dn. 6 stycznia 2009r. Najważniejszym jego założeniem jest integralne wychowanie dzieci w odniesieniu do chrześcijańskiego sytemu wartości. Do programu wychowania przedszkolnego został opracowany przewodnik metodyczny w dwóch częściach „Ochronić wychowując”. Zawiera on tygodniowe plany pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz propozycje praktycznej ich realizacji w ciągu dnia. Podaje również przykłady rozwiązań ułatwiających nauczycielowi prowadzenie obserwacji i diagnozy przedszkolnej.

SONY DSC