Plan dnia

Każdy dzień w Ochronce jest zupełnie inny i tak naprawdę nikt nie wie co będzie jutro :), ale oczywiście mamy pewne stałe „zwyczaje”, których pilnujemy, bo dzięki temu w naszym przedszkolu jest PORZĄDEK.

6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych.  Prace porządkowe w sali.

8.00 – 8.30

Zaznaczenie tematyki tygodnia i dnia. Ćwiczenia poranne. Modlitwa. Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00

Śniadanie

9.00 – 9.15

Przygotowania do zajęć

9.15 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego.

10.15 – 11.15

Przygotowania do wyjścia do ogrodu – czynności samoobsługowe. Pobyt w ogrodzie – zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawy dowolne. Powrót z ogrodu. W szatni czynności samoobsługowe.

11.15 – 11.30

W łazience czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.

11.30 – 12.00

Obiad

12.00 – 12.45

Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej.

12.45 – 13.30

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

13.30.-14.00

W łazience czynności higieniczne oraz przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.00 – 16.00

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Prace porządkowe w sali. W zależności od pory roku – zabawy dowolne w ogrodzie.
Rozchodzenie się dzieci.