Personel ochronki

 s. Edyta Piekarz – dyrektor, nauczyciel grupy starszej

Kinga Kara – nauczyciel grupy starszej

s. Barbara Szeliga – nauczyciel grupy młodszej

Anna Mazur – pomoc nauczyciela w grupie młodszej

s. Małgorzata Marcinek – katechetka

s. Urszula Woźniak – kucharka